Picture of . Maturant
Písemná MZ z OSZ
by . Maturant - Středa, 3 květen 2017, 11:00
 
Maturitní zkouška z občanského a společenskovědního základu se uskuteční 9.5.2017 od 8:30 v uč. 13.