Picture of . Info
30.11. Návštěva JU České Budějovice
by . Info - Čtvrtek, 6 prosinec 2018, 01:40
 
JČU České Budějovice, 30.11.2018

Dne 30. 11. 2018 se 28 studentů z obou 4. ročníků naší školy zúčastnilo programu „VYSOKOŠKOLÁKEM NANEČISTO“, který pro naše žáky připravila Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Studenti byli přivítáni v budově děkanátu Ekonomické fakulty, kde byla pro ně připravena soutěž „Co se skrývá pod povrchem?“ týkající se otázek Fair Trade (Spravedlivý obchod). Poté si prohlédli Akademickou knihovnu JU, která funguje od roku 2009. Následoval oběd v Menze JU. Odpoledne byli studenti rozděleni do čtyřčlenných týmů a v posluchárně F3 hráli týmovou manažerskou hru, která je velmi zaujala. Nejlepší týmy byly odměněny drobnými cenami. Na závěr nám paní Bc. Simona Pazderová, referentka Kariérového centra EF JU, poskytla užitečné informace a rady týkající se přijímacího řízení v letošním školním roce.