Picture of . Info
Konzultační semináře 11. - 22.5.2020
by . Info - Neděle, 10 květen 2020, 02:53
 

Informace pro žáky 4. ročníků, kteří chtějí využít možnosti v rámci přípravy k maturitním zkouškám navštěvovat konzultační semináře

Seznamte se v příloze s:
  1. čestným prohlášením, kde je uveden seznam rizikových faktorů, které je třeba zvážit při rozhodování o účasti na seminářích (budete podepisovat před zahájením seminářů),
  2. organizačními a hygienickými opatřeními, které je třeba dodržovat,
  3. rozvrhem výuky (na 2. straně je k dispozici verze pro tisk na černobílých tiskárnách)
Žáci se budou ve škole zdržovat jen po dobu nezbytně nutnou k účasti na seminářích. Příchod do budovy ne více než 15 min. před začátkem výuky, tj. od 8:30, pokud výuka začíná v 8:45 (resp. od 10:15, pokud výuka začíná v 10:30)!