Picture of . Maturant
Pokyny pro 4. ročníky
by . Maturant - Čtvrtek, 21 květen 2020, 08:50
 
Pro období maturitních zkoušek platí stejná organizační a hygienická opatření jako po dobu konzultačních seminářů, kromě:
  • vyklízení šatních skříněk - žáci je vyklidí v den, kdy konají praktickou maturitní zkoušku, a to před nebo po jejím konání,
  • praktických MZ - do 2. poschodí mají přístup žáci, kteří tam konají praktickou MZ.
Pokud jste dosud nepřevzali ročníkové vysvědčení, můžete si ho převzít od své třídní před praktickou MZ.